Praktijkuren : 8.00 - 17.00 uur

Praktijk informatie

Welkom bij huisartsenpraktijk Khajehi

Ons werkgebied omvat postcodes 2901 , 2909 en 3064

Praktijkadres:

Van Beethovenlaan 65
2901 EM Capelle aan den IJssel

Telefoon : 010-288 79 90

Doktersassistenten: 
Caroline van den Haak
POH-s:
Marjolein Korteland
POHGGZ:
Jan van Dam

Afspraken
Per afspraak kan in principe één hulpvraag behandeld worden . Denkt u meer tijd nodig te hebben , voor bijvoorbeeld meer vragen, een langer gesprek of een kleine chirurgische ingreep, maakt u dan een dubbele afspraak.

U wordt vriendelijk verzocht u aan de volgende tijden te houden:

08:00 - 12:00 uur

  • afspraken voor het spreekuur
  • vragen aan de assistentes
  • aanvragen van visites
  • opvragen van uitslagen

Lunchpauze tussen 12.30- 13.00 is de deur gesloten

Terugbel spreekuur
Met de meeste telefonische vragen kunt u terecht bij de doktersassistente. De arts heeft een terugbelspreekuur voor medische vragen die daarvoor geschikt zijn, in overleg met de doktersassistente. De arts heeft niet iedere dag een terugbelspreekuur.

13:00 - 14: 00 uur

  • afspraken voor het spreekuur
  • opvragen van uitslagen
  • vragen aan de assistente

Spoedlijn maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur  010-288 03 13
Voor spoedgevallen en EHBO is het altijd handig als u van te voren belt, zodat wij rekening kunnen houden met uw komst.

Spoedgevallen buiten kantoortijden : 010-279 92 62
Voor dringende medische vragen in de avond , nacht , weekeinde en op feestdagen ( die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag), kunt u contact opnemen met de huisartsenpost IJsselland, via bovengenoemd telefoonnummer.
Adres; Prins Constantijnweg 5 , 2906 ZC Capelle aan den IJssel (op het terrein van het Ijssellandziekenhuis) Neem altijd eerst contact op. De huisartsenpost werkt op afspraak. Het is niet de bedoeling er zonder telefonisch overleg naar toe te gaan .

Visites
Visites, voor 11.00uur aangevraagd, worden zo mogelijk dezelfe dag afgelegd . Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, is het, indien mogelijk beter om naar de praktijk toe te komen .

Recepten
Herhaalrecepten kunt u telefonisch aanvragen op de receptenherhaallijn ook buiten kantoortijden .Dit heeft echter onze voorkeur zodat de telefoonlijn wordt ontlast, of door de lege verpakking, voorzien van etiket, in de daarvoor bestemde brievenbus te deponeren. Uw medicatie ligt na 2 werkdagen klaar bij uw apotheek. 

Dienst- en waarneemregeling
Bij afwezigheid van uw huisarts, wegens vakantie , nascholing of ziekte , nemen de andere huisartsen waar. U wordt vriendelijk verzocht de waarnemende huisarts alleen in dringende gevallen te consulteren en uw vragen zo mogelijk uit te stellen tot de terugkomst van uw eigen huisarts.

Medische verklaringen
Volgens de richtlijnen van de K.N.M.G. is het uw huisarts niet toegestaan  zgn. medische verklaingen betreffende zijn eigen patienten af te geven.

Spreekuur praktijkondersteuners
De huisarts  wordt ondersteund door twee praktijkondersteuners (POH)

De POH-somatiek is voor begeleiding bij de chronische aandoeningen. Als u bijvoorbeeld suikerziekte (diabetes), hart- en vaatziekten, COPD of astma , dan doet de POH de reguliere controles. Natuurlijk in goed overleg met de huisarts, en alleen als de huisarts u naar de praktijkondersteuner  heeft verwezen.

De POH-GGZ psycholoog helpt bij diverse psychische problematiek ( stress, angst , somberheid, rouw , etc.) De gesprekken zijn laagdrempelig en gericht op ondersteuning, begeleiding en/of kortdurende behandeling.

Afspraken kunnen gepland worden via de huisarts en assistente.

Huisartsenpraktijk Khajehi doet mee aan project OPEN. patienten kunnen hiermee online hun dossier inzien.