Praktijkuren : 8.00 - 17.00 uur

Medische gegevens via het Landelijk schakelpunt

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met amdere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om uw snel , goed en veilig te helpen .

Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

 U leest hieronder  hoe dat precies gebeurt , en u leest hoe u hiervoor toestemming kunt geven .

Hoe kunnen zorgverleners uw medische gegevens bekijken?
Uw huisarts en apotheek kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt; een veilig en betrouwbaar systeem . Via het Landelijk Schakelpunt kunnen ze uw belangrijkste medische gegevens delen . Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord . Maar alleen als u dat goed vindt . En als het nodig is voor uw behandeling.

Uw medische gegevens worden overigens niet centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op de computers van uw huisarts en apotheek .

Wie mag uw medische gegevens wel of niet bekijken?
Zorgverzekeraars, bedrijfartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens NIET bekijken . Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen .

Welke medische gegevens zijn te bekijken via het Landelijk Schakelpunt?
Zorgverleners kunnen via het Landelijk Schakelpunt alleen uw belangrijkste medische gegeveens bekijken. Huisartsen zien:

  • Uw naam, adres en leeftijd
  • Informatie over uw gezondheid (bijvoorbeeld metingen zoals je bloeddruk)
  • Informatie over de bezoeken aan uw huisarts in de afgelopen 4 maanden
  • Informatie over uw allergieën
  • Informatie over de medicijnen die uw huisarts heeft voorgeschreven
  • Informatie over medicijnen die u heeft gekregen van de apotheek
  • Informatie over de overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen

Een specialist in het ziekenhuis of ander zorginstelling kan alleen gegevens over uw medicijnen , allergieën en overgevoeligheid bekijken .

Dat geldt ook voor een andere apotheek.

Hoe geeft u toestemming om uw medische gegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt?
Optie 1: U vult het toestemmingsformulier uit de folder in ,die op de praktijk ligt , lever dat in bij de assistente.
Optie 2: U geeft toestemming via www.volgjezorg.nl

Aan uw huisarts en apotheek waar u komt , geeft u apart toestemming. Maar u kunt ook alleen uw huisarts of alleen uw apotheek toestemming geven.


Wilt u toestemming regelen voor uw kinderen?

  • Voor kinderen tot 12 jaar: u geeft als ouder of voogd toestemming
  • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar die toestemming willen geven ; zowel u als ouder of voogd en het kind zetten allebei een handtekening.
  • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming en vullen eigen formulier in.

Wat gebeurt er als je geen toestemming geeft?
Dan kunnen andere zorgaanbieders uw medische gegevens niet bekijken via het Landelijk Schakelpunt. Ook niet bij spoedgevallen.
U bepaalt zelf of u wel of geen toestemming geeft. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.
Bespreek dit met uw huisarts of apotheek. Of regel het via www.volgjezorg.nl