Praktijkuren : 8.00 - 17.00 uur

Privacyregelement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De huisartsenpraktijk houdt zich met het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens, als ook de privacyrechten van de patiënt geheel aan deze privacywetgeving.

Om ons werk goed te doen kunnen doen, verzamelen we een aantal persoonlijke gegevens van u . Zo bewaren wij bijvoorbeeld alle informatie over uw gezondheid in uw dossier. Het spreekt voorzich dat wij bijzonder zorgvuldig met uw gegevens omgaan . Uw privacy is gewaarborgd.